Podporujeme odpovědné lesnictví | Démos trade, a.s.
Skrýt sortiment Sortiment
Podpora prodeje
Kontakty
Podporujeme odpovědné lesnictví

Podporujeme odpovědné lesnictví

Podporujeme odpovědné lesnictví
Společnost Démos trade, a. s. souhlasí s ideou odpovědného lesnictví, certifikáty FSC® a PEFC máme po auditu v roce 2022 prodlouženy do roku 2027.

Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout produkty, které celý proces šetrného nakládání s dřevní surovinou splňují.

Certifikace PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů, který má za cíl zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i budoucí generace, mohli využívat všech přínosů, které lesy nabízejí. Díky naší certifikaci PEFC si spotřebitelé mohou zvolit výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Více informací na http://www.pefc.cz/

Certifikace FSC® SA-COC-005880 

FSC (Forest Stewardship Council) vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Zajišťuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy. Díky naší certifikaci FSC si spotřebitelé mohou zvolit výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem dle pravidel FSC. Více informací na http://www.czechfsc.cz/

Naše certifikáty PEFC a FSC® naleznete ke stažení v sekci - Spotřebitelský řetězec dřeva.

Rozsah certifikovaných produktů je na  FSC® Public Search

Všech 13 českých poboček i centrála v Ostravě obchodují s materiály FSC®a PEFC. Nově od 24. 2. 2023 jsme schopni nabídnout zpracování tohoto materiálu i v našem Korpusovém centru Ostrava Martinov.