Ochrana oznamovatelů | Démos trade, a.s.
Skrýt sortiment Sortiment
Podpora prodeje
Kontakty
Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

Tento vnitřní oznamovací systém je určen pro nahlašování protiprávního jednání níže uvedené společnosti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („ZOCH“) a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Společnost:

Démos trade, a.s., se sídlem na adrese Ostrava, Kunčičky, Škrobálkova 630/13, PSČ: 718 00, IČO: 253 97 478, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1921

Příslušná osoba:

Ing. Veronika Pokorná,

tel. +420 607 095 829,

e-mail: ochrana.oznamovatelu@demos-trade.com

 

1. ZPŮSOBY OZNÁMENÍ

Oznamovatelé mohou podávat oznámení Příslušné osobě prostřednictví následujících kontaktních údajů – kanálů pro přijímání oznámení:

a)     Písemně

-          e-mailem na: ochrana.oznamovatelu@demos-trade.com

b)     Ústně

-          Na telefonním čísle: +420 607 095 829

c)      Osobně

-          Na výše uvedených kontaktech po domluvě s Příslušnou osobou

 

2. VYLOUČENÍ OZNAMOVATELE

Oznamovatel může být pouze fyzická osoba dle §2 odst. 3 ZOCH, přičemž Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

3. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

Konkrétní postup pro podávání a řešení oznámení se řídí Pravidly Společnosti o oznamování protiprávního jednání a ochraně oznamovatele dostupnými na www.demos-trade.com, položka „Ochrana oznamovatelů“ a dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

4. EXTERNÍ OZNAMOVACÍ KANÁL

Oznamovatel je oprávněn své oznámení učinit rovněž přímo prostřednictvím externího oznamovacího kanálu spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.