KARIÉRA/Proč Démos

PROČ DÉMOS 

 

Démos jako zaměstnavatel 

 • Abychom svým zákazníkům mohli poskytovat nadstandardní služby, potřebujeme ty nejlepší zaměstnance, protože víme, že oni jsou hlavním nositelem prosperity společnosti. Víme, že nejen odborně vzdělaní, ale také spokojení a motivovaní zaměstnanci budou našim klientům poskytovat kvalitní poradenské služby, se kterými budou maximálně spokojeni.
 • Naší personální politikou je vybírat si zaměstnance pro dlouhodobou spolupráci. O ty pak pečujeme – vytváříme jim odpovídající pracovní prostředí, staráme se o jejich osobní a profesní rozvoj. Velmi si ceníme výsledků práce našich zaměstnanců, dokážeme podpořit loajální, proaktivní a inovativní lidi, kteří posouvají společnost dopředu.

 

 

Vzdělávání

Společnost Démos trade, a.s. se stala příjemcem podpory v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, spolufinancovaného za státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Nový projekt má název

Vybudování podnikové „Akademie Démos trade“ k dosažení konkurenceschopnosti na českém i evropském trhu a bude realizován v období od 1.8.2009 do 31.1.2012.

Vytvoření podnikové „Akademie Démos“ zahrnuje komplexní a systematické vzdělávání pracovníků včetně nastavení evaluačního procesu, popisu klíčových rozvíjených kompetencí u jednotlivých pracovních pozic a vytvoření vlastních vzdělávacích programů.

Realizaci projektu organizuje a řídí interní tříčlenný realizační tým.

Do programu vstoupí všichni klíčoví pracovníci –  vedoucí jednotlivých oddělení, obchodníci, prodejci, produktoví manažeři, nákupčí, pracovníci zákaznického centra,  předáci a vedoucí skladu.

Jednou z aktivit je vytvoření a vyškolení profesionální skupiny interních lektorů s cílem využít odborných znalostí zkušených zaměstnanců. Pro výběr lektorů bude sloužit úvodní Developmnet centrum, které pomůže nalézt mezi zaměstnanci vhodné budoucí lektory, kteří po vyškolení sami přeberou úlohu profesionální koučů.

Zavedení využívání Development center bude nástrojem pro měření posunu kvality a přínosů vzdělávání. Rovněž tak lépe odhalí slabá místa v profesních dovednostech a vytvoří tak kvalifikovaný výukový plán.

Bude vybudována mobilní e-learningová učebna a následně zavedeno e-learningové vzdělávání, které zvýší efektivitu investovaných časových i finančních kapacit firmy a jejich zaměstnanců.

Cílem projektu je posunout systém rozvoje lidských zdrojů a řízení společnosti k nastavení systematického vzdělávání se všemi prvky samoučící se organizace a to tak, aby prostředky investované do vzdělávání nebyly investovány jednorázově a jednoúčelově, ale aby přinášely přidanou hodnotu, maximální efekt a měření přínosů.

Součástí projektu je také nastavení kombinace interního a externího vzdělávání, tzn. vytvoření profesionální skupiny interních lektorů a koučů. Vyškolení interních lektorů a využití e-learningového vzdělávání jsou inovativní prvky projektu.

Klíčové aktivity projektu

 • Měření úrovně znalostí a dovedností formou realizace úvodního Development centra
 • Vybudování e-learningového vzdělávání, učebny a e-learningových modulů
 • Certifikace interních školitelů, lektorů a koučů
 • Konzultace k systému fungování interních školitelů a koučů ve firmě
 • Systematický rozvoj manažerských znalostí a dovedností
 • Systematický rozvoj znalostí a dovedností obchodníků
 • Systematický rozvoj znalostí a dovedností zákaznického centra
 • Systematický rozvoj znalostí a dovedností pracovníků nákupu
 • Systematický rozvoj znalostí a dovedností prodejců a vedoucích provozoven
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů skladu a předáků
 • Měření efektů vzdělávání
 • Systematický rozvoj jazykových dovedností
 • Měření posunu úrovně znalostí a dovedností obchodníků formou Development centra
 • Organizace a řízení projektových aktivit

Po celou dobu trvání projektu bude probíhat zároveň další profesní vzdělávání všech klíčových zaměstnanců v obecných dovednostech a znalostech.

Bc. Pavla Liszoková


KONTAKTUJTE NÁS

Centrální příjem OBJEDNÁVEK KOVÁNÍ Tel.: (+420)596 223 470
Fax.: (+420)596 223 471
E-mail: objednavky@demos-trade.com
© Copyright 2016 Démos trade, a. s. | Všechna práva vyhrazena
K poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti používáme cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.
Created by D3Soft s.r.o. © 2016